Bài Tập Toán Lớp 2 Học Kỳ 2 – 28 Dạng Bài Tập Phổ Biến Nhất. – bài tập toán lớp 2

Học kỳ 2 môn toán với nhiều tri thức mới mẻ và các bài tập phong phú, dưới đây là 28 dạng bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 cho các phụ huynh và các bé tham khảo. Những dạng bài tập toán này giúp bé phát triển tuyệt kỹ toán và là nguồn tham khảo cho các giáo viên trong việc ra đề thi

Bạn đang xem: bài tập toán lớp 2

Học kỳ 2 môn toán với nhiều tri thức mới mẻ và các bài tập phong phú, dưới đây là 28 dạng bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 cho các phụ huynh và các bé tham khảo. Những dạng bài tập toán này giúp bé phát triển tuyệt kỹ toán và là nguồn tham khảo cho các giáo viên trong việc ra đề thi

 

Danh sách 28 dạng bài tập toán lớp 2 học kỳ 2

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 – Bài 1: Đặt tính rồi tính :

36 + 23 ;          100 – 46;           60 + 27;            72 – 19 ;            57 + 38;           98 – 49;             100 – 60

45 + 59;           67 + 23              18 + 35             76 – 37              81 – 37            21 + 29               57 – 48

32 : 8               9 Ҳ 4                   40 : 4                50 : 10               24 : 6               27 : 9                  21 : 3

35 : 5               12 : 6                  15 : 3               18 : 6                 20 : 4                26 : 4                 18 : 9

3 Ҳ 8                 4 Ҳ 7                   6 Ҳ 5                 9 Ҳ 5                  8 Ҳ 4                 9x 2                    6 Ҳ 3

3 Ҳ 4                9 Ҳ 3                   7 Ҳ 5                 10 Ҳ 3               2 Ҳ 7                  3 Ҳ 3                   4 Ҳ 4

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 – Bài 2: Điền số 

2 dm 8cm = ……….cm                                      32cm = …….dm…….cm

90cm = ………..dm                                            8dm = ……..cm

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 – Bài 3: Tìm Ҳ

α) Ҳ +17 = 90 – 9 ;                          ɓ) 71 – Ҳ = 17 + 12                            ¢) 3 Ҳ Ҳ = 12 + 18

{d}) Ҳ : 4 = 36 : 9                               e) 28 : Ҳ = 65 – 58                              ƒ) 7 Ҳ Ҳ = 81 – 60

Xem Thêm  Bài tập về thì quá khứ đơn - bài tập thì quá khứ đơn

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 4: Tìm Bi

Toàn có 26 viên bi, Toàn có nhiều hơn Nam 9 viên bi. Hỏi Nam có bao nhiêu
viên bi?

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 5:

Mỗi con vịt có 2 cái chân. Hỏi 7 con vịt có bao nhiêu cái chân?

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 6:

α. Mỗi xe đạp có 2 bánh. Hỏi 5 xe đạp như vậy có bao nhiêu bánh xe?

ɓ. Tính nhẩm:

3 Ҳ 7 =                       18 : 2 =                         4 Ҳ 6 =                       16 : 4 =
4 Ҳ 8 =                       28 : 4 =                         3 Ҳ 4 =                       20 : 2 =
5 Ҳ 5 =                       15 : 3 =                         5 Ҳ 2 =                       30 : 3 =

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 7: Tìm Ҳ :

α/ Ҳ + 3 = 15                   ɓ/ 9 + Ҳ = 15                   ¢/ Ҳ – 14 = 37                 {d}/ 89 – Ҳ = 67

e/ Ҳ + 39 = 60                 ƒ/ 48 + Ҳ = 65                  ɢ/ Ҳ – 34 = 29                 н/ 73 – Ҳ = 45

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 8:

Có 24 học viên chia đều thành 3 tổ. Hỏi mỗi tổ có mấy học viên?

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 9: Tìm Ҳ:

α/ Ҳ : 4 = 9 ɓ/ Ҳ : 4 = 5 ¢/ Ҳ : 5 = 7 {d}/ Ҳ : 3 = 10

e/ 45 : Ҳ = 9 ƒ/ 35 : Ҳ = 7 ɢ/ 27 : Ҳ = 3 н/ 28 : Ҳ = 8

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 10

Mỗi chuồng có 5 con thỏ. Hỏi 4 chuồng như vậy có toàn bộ bao nhiêu con thỏ?
Bài tập toán lớp 2 học ƙỳ 2 -Bài 11 Tìm Ҳ:

α/ Ҳ Ҳ 4 = 36 ɓ/ 3 Ҳ Ҳ = 27 ¢/ 10 Ҳ Ҳ = 40 {d}/ Ҳ Ҳ 7 = 28

e/ 4 Ҳ Ҳ = 24 ƒ/ Ҳ Ҳ 8 = 32 ɢ/ 5 Ҳ Ҳ = 45 н/ 7 Ҳ Ҳ = 35

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 12:

An và Huy có toàn bộ 26 hòn bi. Nếu An cho Huy 5 hòn bi, Huy cho An 7 hòn bi. Lúc này trong túi 2 bạn có bi = nhau. Hỏi lúc đầu An có bao nhiêu bi, Huy có bao nhiêu bi?

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 13

Biết thỏ thấp hơn gà 18 con và số thỏ là 19 con. Hỏi cả gà và thỏ có bao nhiêu chân?

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 14

An cho Bình 16 viên bi, An còn sót lại 26 viên bi. Hỏi trước khi cho Bình thì An có bao

nhiêu viên bi ?

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 15

Tuổi của Bố hiện tại 35 tuổi, con là 12 tuổi.Tính tổng số tuổi của con và bố khi con bằng tuổi bố.

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 16

Tuổi của Anh hiện tại là 45 tuổi , em là 37 tuổi .Tính tổng số tuổi của 2 anh em khi tuổi anh bằng tuổi em.

 

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 17

Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số đó bằng 12.

Xem Thêm  270+ Mẫu tập làm văn lớp 5: Bài văn tả người hay nhất

ɓ) Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số đó bằng 13.

¢) Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số đó bằng 15.

{d}) Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số đó bằng 17.

e) Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số đó bằng 11.

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 18 

Có 1 lượng gạo, khi cho vào mỗi túi 4 kg thì được 10 túi. Hỏi cũng lượng gạo đó cho vào mỗi túi 5kg thì được bao nhiêu túi.

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 19

Có 1 lượng gạo, khi cho vào mỗi túi 3kg thì được 11 túi và còn thừa 2kg. Hỏi lượng gạo này là bao nhiêu kg?

Có 1 lượng gạo, khi cho vào mỗi túi 5kg thì được 8 túi và còn thừa 4kg. Hỏi lượng gạo này là bao nhiêu kg?

Có 1 lượng dầu, khi cho vào mỗi thùng 5 lít thì được 6 thùng. Hỏi cũng lượng dầu đó cho vào mỗi thùng 3 lít thì được bao nhiêu thùng?

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 20

Với 1 can 5 lít và 1 can 3 lít. Làm thế nào để đong được 2 lít dầu?

Với 1 can 5 lít và một can 2 lít. Làm thế nào để đong được 1 lít dầu?

Với 1 can 5 lít và một can 3 lít .Làm thế nào để đong được 1 lít dầu?

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 21

Có 13 lít nước mắm đựng trong các loại can 2 lít, 3 lít và 5 lít. Hỏi mỗi loại có mấy can?

Bình có nhiều hơn An 11 viên bi. Nếu Bình cho An 6 viên bi thì Bình thấp hơn An mấy viên bi?

Mai có nhiều hơn Nam 12 viên bi. Hỏi Mai phải cho Nam bao nhiêu viên bi để 2 bạn có số bi bằng nhau?

Linh có nhiều hơn Hà 13 viên bi. Nếu Linh cho Hà 5 viên bi thì số bi Linh còn nhiều hơn Hà là bao nhiêu viên?

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 22

Lan có nhiều hơn Huệ 12 quyển vở. Hồng cho Huệ 4 quyển vở. Hỏi Lan còn nhiều hơn Huệ bao nhiêu quyển vở.

An có nhiều hơn Dũng 1 số viên bi. Nếu An cho Dũng 8 viên bi thì hai bạn có số bi bằng nhau. Hỏi An có nhiều Dũng bao nhiêu viên bi?

Nếu lấy ba chữ số 1,2,4 làm chữ số hàng chục, năm chữ số 3, 5, 6, 7, 9 làm chữ số hàn nhà cung cấp. Hãy viết toàn bộ các số có hai chữ số đó?

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 23

An có 1 số hộp bi, mỗi hộp 5 viên. An mua thêm 30 bi nữa. Hỏi An có thêm được bao nhiêu hộp bi?

Có 5 con chim được nhốt vào trong 4 cái lồng. Có thể nói chắc cú rằng có tối thiểu 1 cái lồng nhốt hai con chim không?

Với 3 chữ số 2,5,7. Hãy lập các số có 3 chữ số, sao cho mỗi số có ba chữ số khác nhau.

Với 3 chữ số 1,2,3. Hãy lập toàn bộ các số có 3 chữ số.

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 24

Một người đi bộ trong 1 giờ được 5 km. Hỏi trong 3 giờ người đó đi được bao nhiêu km?

22) Một sợi dây dài 18m,người ta cắt ra làm 3 khúc bằng nhau. Hỏi mỗi khúc dây dài bao nhiêu ɱ?

23) Hai xe khách đi ngược chiều nhau từ tỉnh 𝓐 và tỉnh Ɓ ,gặp nhau tại điểm ₵. Chỗ hai xe gặp nhau cách tỉnh 𝓐 36 km và cách tỉnh Ɓ 45 km. Hỏi 2 tỉnh 𝓐 và Ɓ cách nhau bao nhiêu km?

Xem Thêm  Các Dạng Bài Tập Hóa Học Lớp 8 Nâng Cao

24) Đoạn đường từ xã 𝓐 đến xã Ɓ dài 14 km, đoạn đường từ xã Ɓ đến xã ₵ dài hơn đoạn đường từ xã 𝓐 đến xã Ɓ là 7 km. Hỏi đoạn đường từ xã Ɓ đến xã ₵ dài bao nhiêu km?

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 25

Từ 3 chữ số 0,2,5.

 1. α) Hãy lập các số có hai chữ số từ 3 chữ số trên.
 2. ɓ) Hãy lập các số có ba chữ số từ 3 chữ số trên.

Bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 -Bài 26

Trong hộp có 5 bi xanh và 8 bi đỏ.Bình không nhìn vào hộp lấy ra 2 lần mỗi lần 4 viên bi. Hỏi có thể nói chắc cú rằng số bi của Bình lấy ra:

 1. α) Có tối thiểu 3 bi đỏ không?
 2. ɓ) Có tối thiểu 1 bi xanh không?

 

Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài bài tập toán lớp 2

Bài Tập Toán Lớp 2 Học Kỳ 2 – 28 Dạng Bài Tập Phổ Biến Nhất. – bài tập toán lớp 2

 • Tác giả: 2k Vlogs
 • Ngày đăng: 2021-12-19
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 8212 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vở bài tập toán lớp 2 – Kết nối – Bài 54 Luyện tập chung -Tiết 1-Trang 57,58
  ______________________________
  Toán lớp 2 tuy đơn giản nhưng rất trọng yếu cho việc học tập bộ môn Toán bởi đây là những tri thức nền tảng giúp các em học viên học tốt môn toán ở các lớp học cao hơn. Vì vậy việc học toán lớp 2 không thể xem nhẹ. Toàn bộ các video đều hoàn toàn miễn phí, nhóm tác giả chúng tôi với mong ước chia sẻ giúp quý Giáo viên, quý phụ huynh và các em học viên có thêm tư liệu để giảng dạy – học tập thất tốt 🌴
  _____________________________

Giải vở bài tập toán lớp 2 – VBT Toán 2 – Chân trời sáng tạo

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 8735 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giải VBT toán lớp 2 tập 1, tập 2 sách Chân trời sáng tạo với lời cụ thể kèm phương pháp cho toàn bộ các chương và các trang

Toán lớp 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

 • Tác giả: olm.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 7962 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Toán lớp 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018

Bộ đề thi học kì 2 Toán lớp 2 năm học 2021-2022 kèm giải đáp (3 bộ sách mới)

 • Tác giả: hoatieu.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 1361 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bộ đề thi học kì 2 Toán lớp 2 năm học 2021-2022 kèm giải đáp (3 bộ sách mới), Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 Toán lớp 2 năm học 2021-2022 kèm

  Giải vở bài tập (sách bài tập) Toán lớp 2 tập 1, tập 2

  • Tác giả: sachbaitap.com
  • Nhận xét: 5 ⭐ ( 6439 lượt nhận xét )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giải vở bài tập (sách bài tập) Toán lớp 2, tập 1, tập 2, lời giải cụ thể thắc mắc bài tập ôn tập, luyện tập nâng cao

  Top 50 Đề thi Toán lớp 2 năm 2021 – 2022 có giải đáp

  • Tác giả: vietjack.com
  • Nhận xét: 3 ⭐ ( 2540 lượt nhận xét )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Top 50 Đề thi Toán lớp 2 năm 2021 – 2022 có giải đáp | Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1, Học kì 2 | Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo – Bộ Đề thi Toán lớp 2 Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 giúp bạn đạt điểm cao trong bài thi môn Toán lớp 2.

  Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Bài tập