Khuyến mãi

Khuyến Mãi Tết 2015 Cho Bút Nói Điện Tử

Khuyến Mãi Tết 2015 Cho Bút Nói Điện Tử

Thứ ba, 13/01/2015, 16:04 GMT+7

Nhân dịp chào đón năm mới 2015, nhằm tri ân những khách hàng đã ủng hộ công ty Cổ phần Công Nghệ và Giáo Dục Thành Phố Thông Minh (CSET) trong suốt thời gian qua. CSET xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng chương trình khuyến mãi cho bút nói thông minh Smart-Talk 2 như một lời cảm ơn chân thành nhất.

Khuyến Mãi Tết 2015 Cho Máy Học Tiếng Anh easy-Talk

Khuyến Mãi Tết 2015 Cho Máy Học Tiếng Anh easy-Talk

Thứ ba, 13/01/2015, 11:41 GMT+7
Nhân dịp chào đón năm mới 2015, nhằm tri ân những khách hàng đã ủng hộ công ty Cổ phần Công Nghệ và Giáo Dục Thành Phố Thông Minh (CSET) trong suốt thời gian qua. CSET xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng chương trình giảm giá máy học ngoại ngữ easy-Talk như một lời cảm ơn chân thành nhất.
Khuyến Mãi Sách Tết 2015

Khuyến Mãi Sách Tết 2015

Thứ ba, 13/01/2015, 10:15 GMT+7
Nhân dịp chào đón năm mới 2015, nhằm tri ân những khách hàng đã ủng hộ công ty Cổ phần Công Nghệ và Giáo Dục Thành Phố Thông Minh (CSET) trong suốt thời gian qua. CSET xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng chương trình giảm giá sách “Xuân Kiến Thức” như một lời cảm ơn chân thành nhất.
 
Khuyến Mãi Tết 2015 Cho Bút Nói Điện Tử
16:04 | 13/01/2015

Khuyến Mãi Tết 2015 Cho Bút Nói Điện Tử

Nhân dịp chào đón năm mới 2015, nhằm tri ân những khách hàng đã ủng hộ công ty Cổ phần Công Nghệ và Giáo Dục Thành Phố Thông Minh (CSET) trong suốt thời gian qua. CSET xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng chương trình khuyến mãi cho bút nói thông minh Smart-Talk 2 như một lời cảm ơn chân thành nhất. 
Khuyến Mãi Tết 2015 Cho Máy Học Tiếng Anh easy-Talk
11:41 | 13/01/2015

Khuyến Mãi Tết 2015 Cho Máy Học Tiếng Anh easy-Talk

Nhân dịp chào đón năm mới 2015, nhằm tri ân những khách hàng đã ủng hộ công ty Cổ phần Công Nghệ và Giáo Dục Thành Phố Thông Minh (CSET) trong suốt thời gian qua. CSET xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng chương trình giảm giá máy học ngoại ngữ easy-Talk như một lời cảm ơn chân thành nhất.


 
Khuyến Mãi Sách Tết 2015
10:15 | 13/01/2015

Khuyến Mãi Sách Tết 2015

Nhân dịp chào đón năm mới 2015, nhằm tri ân những khách hàng đã ủng hộ công ty Cổ phần Công Nghệ và Giáo Dục Thành Phố Thông Minh (CSET) trong suốt thời gian qua. CSET xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng chương trình giảm giá sách “Xuân Kiến Thức” như một lời cảm ơn chân thành nhất.