Đăng ký bảo hành

Để thuận lợi cho việc bảo hành và cập nhật thông tin của quý khách hàng, xin vui lòng điền thông tin bên dưới

Tên *
Địa chỉ *
Tỉnh thành *
Điện thoại # 1 *
Điện thoại # 2
Email *

Thông tin về sản phẩm

Mẫu *
Số sê-ri *
Số sê-ri nằm ở mặt sau của máy easy-Talk.
Ngày mua *  /   / 
Nơi mua :

Thông tin về người sử dụng sản phẩm

Số người sử dụng :
Mã bảo vệ : (*)  
Các mục đánh dấu (*) là thông tin bắt buộc.
 

Thông tin khách hàng cung cấp sẽ được bảo mật theo chính sách bảo mật của chúng tôi.