Dịch vụ khách hàng

Địa chỉ bảo hành

Công ty Cổ phần Giáo dục và Công nghệ Thành phố Thông Minh

Tầng 5, Cao ốc Xuri - số 112 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, TP.HCM

Hotline: 090 245 7080
Website: www.easy-Talk.vn
Email: info@easy-Talk.vn

Thời gian làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu: 08:30 - 17:30