Dịch vụ khách hàng

Chi phí sửa chữa

STT Tên Giá (VNĐ)
I Tot-Talk2 & Smart-Talk2  
1 Loa 40,000
2 Pin 70,000
II easy-Talk 815  
1 Loa 45,000
2 Bộ chấu pin 50,000
3 Mạch nguồn 51,000
4 Thẻ nhớ 120,000
5 Bút không dây 140,000
6 Pin cho bút không dây 15,000
7 Cục cắm điện 126,000
8 Bút có dây 155,000
III easy-Talk 818  
1 Loa 45,000
2 Bộ chấu pin 50,000
3 Thẽ nhớ 200,000
4 Pin cho bút không dây 15,000
5 Cục cắm điện 116,000
6 Bút không dây 140,000