Giới thiệu về
Bút Chấm Đọc

Bút chấm đọc ứng dụng công nghệ cảm ứng, chấm vào trang sách và phát ra giọng đọc chuẩn tiếng Anh Canada, giúp bé có thể học tiếng Anh không chỉ phát âm chuẩn, mà bé còn có thể luyện âm giọng chuẩn bản ngữ,  không cần sự hỗ trợ của giáo viên nước ngoài.

Góc học tập
Cùng học tiếng Anh!

TOEIC/TOEFL/IELTS

TIẾNG ANH TỔNG QUÁT

KIỂM TRA THỰC HÀNH MẪU

Video
Hướng dẫn sử dụng 
Bút Chấm Đọc

         Smart-Talk 2 »